Nieinwazyjna
diagnostyka prenatalna

Tytuł projektu B+R: Wsparcie diagnostyki prenatalnej poprzez stworzenie systemu automatycznego wymiarowania płodów na podstawie trójwymiarowych danych ultrasonograficznych.
Grantobiorca: Fetai Health Sp. z o.o., Pl. Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
Umowa: UMOWA O WSPARCIE (POWIERZENIE GRANTU) zgodnie z Projektem realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa z dnia 23.01.2020
Całkowity koszty realizacji Projektu Grantowego: 1.000.000 PLN
Dofinansowanie ze środków publicznych: 800 000,00 PLN – 80% dofinansowania budżetu Projektu Grantowego (środki przekazane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie)
Wsparcie prywatne realizacji projektu: 200 000,00 PLN – 20% budżetu Projektu Grantowego (środki przekazane przez Polish Venture Fund Sp. z o.o. Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. komandytowa z siedzibą w Łodzi)
Okres realizacji: 01.02.2020 r. – 31.10.2021 r.
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa

FetaiHealth to:

Nieinwazyjna diagnostyka prenatalna

Wczesne przeciwdziałanie dysplazji układu szkieletowego

Badanie bezpieczne dla matki i dziecka

Wsparcie zabiegów prenatalnych

Szansa na lepszą opiekę neonatologiczną

Dysplazje układu szkieletowego

To grupa chorób o podłożu genetycznym, na skutek których dochodzi do nieprawidłowego rozwoju kości i chrząstek. Spektrum objawów jest szerokie, od łagodnych, takich jak zapalenia stawów, przez zaburzenia wzrastania aż po ciężkie powikłania, które mogą doprowadzić do obumarcia płodu. Poza nieprawidłowościami w rozwoju kończyn i kręgosłupa, dysplazje mogą prowadzić do zaburzeń funkcji układu oddechowego, krążenia i upośledzenia wzroku i słuchu. Współczesna medycyna klasyfikuje ponad 400 rodzajów dysplazji, za występowanie których odpowiadają różne geny.

Wyzwania wczesnej diagnostyki

Choć dysplazje ujawnia się już na etapie życia płodowego, nie ma jednej, skutecznej metody wykrywania schorzeń z tej grupy. Większość dzieci diagnozowana jest dopiero po urodzeniu, co znacznie utrudnia prowadzenie właściwej terapii i opóźnia kontakt z wyspecjalizowanymi placówkami medycznymi. Lekarze ginekolodzy w swojej praktyce opierają się na takich metodach jak badania radiologiczne i USG. Choć badanie ultrasonograficzne pozwala na dokładne obrazowanie płodu i przeprowadzenie dość dokładnych pomiarów antropometrycznych, wielu specjalistów nie jest w stanie na jego podstawie odróżnić dysplazji od innych chorób o podłożu genetycznym objawiających się dysproporcjami w budowie układu kostnego.

Przełom w diagnostyce dysplazji

Technologia FetaiHealth to rewolucyjne wsparcie dla lekarzy położników prowadzących wczesną diagnostykę wad płodu. System wykorzystuje moduły sztucznej inteligencji, które dokonują szczegółowych pomiarów antropometrycznych obrazu uzyskanego na podstawie trójwymiarowego badania USG. Metoda jest w pełni bezpieczna, nieinwazyjna i nie wymaga zakupu żadnego dodatkowego sprzętu medycznego. Moduł AI analizuje takie parametry jak proporcje ciała płodu, jego obwód głowy i rozpiętość ramion i powiadamia lekarza, jeśli pojawiają się pewne cechy dysmorficzne, typowe dla dysplazji.

Znaczenie diagnostyki prenatalnej

Wczesne wykrycie wad genetycznych u dzieci umożliwia zapewnienie im właściwej opieki neonatologicznej a w wielu wypadkach także rozpoczęcie leczenia na etapie życia płodowego. Szczegółowe informacje zebrane przez system a także na drodze badania ultrasonograficznego 3D umożliwiają chirurgowi prenatalnemu dokładne przestudiowanie przypadku przed operacją a co za tym idzie zminimalizowanie potencjalnego ryzyka dla zdrowia matki i dziecka. Trójwymiarowe wizualizacje mogą być przeglądane zarówno na ekranie komputera jak i przy pomocy gogli do wirtualnej rzeczywistości.

Samouczące się algorytmy

Głębokie sieci neuronowe wykorzystane w projekcie FetaiHealth bazują na dużych zbiorach danych medycznych zebranych podczas badań ultrasonograficznych 3D. Aby uniknąć jakichkolwiek pomyłek czy nadinterpretacji przed wprowadzeniem do systemu, dane weryfikowane są przez odpowiednio przeszkolonych lekarzy ginekologów i radiologów. System wykorzystuje zarówno algorytmy uczenia maszynowego jak i uczenia głębokiego, aby automatyczny pomiar części ciała płodu był jak najbardziej precyzyjny. W przyszłości możliwe będzie poszerzenie spektrum diagnozowanych za pomocą systemu chorób między innymi o hipotrofię symetryczną i asymetryczną czy zespół Downa.

Wsparcie dla lekarza, wsparcie dla rodziców

Okres ciąży i połogu to dla rodziców czas wzmożonego niepokoju o zdrowie dziecka. Z tego powodu wielu z nich stresem reaguje na wieści o możliwych nieprawidłowościach w rozwoju płodu. FetailHealth umożliwia przedstawienie rodzicom diagnozy w sposób przystępny i zrozumiały a zarazem przygotowanie ich na kolejne etapy leczenia. Dokładny obraz 3D płodu jest miarodajną informacją pozwalającą planować zabiegi neonatologiczne lub operacje w łonie matki. Rodzice nie muszą odbijać się od ściany skomplikowanej terminologii medycznej ani interpretować dwuwymiarowych zdjęć USG. Zamiast tego otrzymują niemal namacalną informację na temat tego, jak rozwija się ich dziecko. Co istotne, koszty takiej diagnostyki nie przekraczają możliwości finansowych przeciętnej rodziny a technologia jest powszechnie dostępna.

Kontakt

Obecnie projekt realizowany jest przez fundusz inwestycyjny Polish Venture Fund przy współfinansowaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Bridge Alfa.
Szukamy inwestorów gotowych zainwestować działalność spółki w kontekście wejścia na rynek oprogramowania medycznego.
Kontakt inwestycyjny: www.polishventurefund.pl

Adres

Fetai Health Sp. z o.o.

Pl. Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów

NIP: 517-040-61-23

KRS:0000836931

E-mail

wiktoria@fetaihealth.pl